Recap first year of blogging

Za měsíc bude blog slavit svoje první narozeniny spolu s mými dvacetinami. Čas na připomenutí si prvního roku mého blogování fotkami, které mám ráda :)
Chtěla bych moc poděkovat všem mým milým a úžasným fotografům, kteří si na mě udělali čas a i v zimě a mrazu se mnou rádi fotili :) Děkuji Janovi, Monice, Lindě, Lídě, Lence a obzvlášť Sandře, bez které bych tyto fotky nikdy neměla ;), a doufám, že si na mě zase udělají čas i v "druhém roce". A samozřejmě děkuji Vám, všem mým skvělým čtenářům! 

Month blog will celebrate their first birthday with my twentieth. Time to commemorate my first year of blogging photos that I like :)
I would like to thank all my lovely and amazing photographers who made ​​time for me even in winter and frost like taking pictures with me :) Thank you John, Monica, Linda, Lída, Lenka and Sandra in particular, without which I would never had these photos;) and I hope that at me again make time in the "second year". And of course, thank you to all my wonderful readers!